sloopautoZoeker.nl - Naar de homepage

Autorijden is al duur genoeg

Stichting Producthergebruik Auto-onderdelen Nederland - SPAN

Contact | Disclaimer | Privacy | Voorwaarden

sloopautoZoeker

Over sloopautoZoeker

Originele gebruikte onderdelen worden al jarenlang toegepast bij de reparatie van auto's of bij het herstellen van autoschades.
sloopautoZoeker.nl is een nieuwe, unieke manier voor het vinden van deze auto-onderdelen. Via deze website wordt niet gericht op onderdelen gezocht, maar op identieke voertuigen die recent zijn afgemeld bij de RDW.  Ook als een auto nog niet fysiek gesloopt is en de goede onderdelen nog niet zijn verwerkt in een administratief voorraadsysteem van het sloopbedrijf zijn ze al wel beschikbaar voor hergebruik. Om zoveel mogelijk gedemonteerde auto-onderdelen een tweede kans te geven kunnen alle bedrijven met een door de RDW verstrekte ORAD-licentie en die zich aan de Voorwaarden van deelname houden meedoen aan sloopautoZoeker.nl. Goed voor het milieu, goed voor de autobranche en bovendien goed voor alle autobezitters.


Sloopauto's

Een echte defenitie van een sloopauto of E.L.V. (End of Life Vehicle) bestaat (nog) niet. In ieder geval kan gesteld worden dat elke auto die bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor sloop wordt afgemeld een sloopauto is. Behalve auto's van 10 jaar of ouder zijn dit ook vaak 'jonge' auto's die na een aanrijding door de verzekering als Total Loss worden aangemerkt.


Wat gebeurt er met sloopauto's?

De autodemontagebranche speelt een belangrijke rol in de voertuigketen door het verwerken van auto's die na afmelding bij de RDW onttrokken worden aan het wegverkeer. Als laatste schakel zijn het deze bedrijven die een milieuverantwoorde verwerking van autowrakken voor hun rekening nemen. De bruikbare originele onderdelen worden professioneel gedemonteerd. Met een zeer bescheiden financiële ondersteuning uit de door kopers van nieuwe auto's (verplicht) opgebrachte verwijderingsbijdrage worden materialen gedemonteerd en gescheiden ingezameld voor materiaalhergebruik. Het resterend deel van het autowrak gaat naar de shredderbedrijven waar het  tot stukjes schroot wordt vermalen. De metalen worden gerecycled.


Sloopbedrijven

Autodemontagebedrijven hebben de laatste jaren aan professionaliteit gewonnen. Enerzijds door regelgeving, anderzijds door ondersteunende acties in de dagelijkse bedrijfsvoering. Zo is er één kwaliteitsnorm ontwikkeld, waarin de eisen voor demontage, arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit zijn vastgelegd. Verdergaande professionalisering heeft er toe geleid dat deze bedrijven in toenemende mate vrijwillig en op eigen initiatief een ISO-certificaat behalen.